Therapie

Hoe kan ik die keuzes maken waar ik verantwoordelijk voor wil zijn?

Hoe kan ik beter mijn grenzen stellen?

Hoe blijf ik in balans?

Gestalttherapie

In onze keuzes komen zowel onze vrijheid als verantwoordelijkheid tot uitdrukking. Door te kiezen geven we richting en betekenis aan de gebeurtenissen in ons leven. U kunt het leven in eigen hand nemen en bepalen door welke drijfveren u zich wilt laten leiden.

Werkwijze Gestalttherapie

Gestalttherapie is een dynamische en ervaringsgerichte vorm van psychotherapie. Het is effectief voor iedereen die persoonlijke groei wil bewerkstelligen. De therapie is gericht op zelfondersteuning en het opnieuw keuzes maken die meer in overeenstemming zijn met je behoeften en je omgeving.

Thema’s

  • Stress en burnout
  • Moeilijk keuzes kunnen maken
  • Moeite met het stellen van grenzen
  • Het niet (meer) weten wat je wilt
  • Problemen met je werk
  • Zingevingvragen
  • Te hoge eisen stellen aan jezelf
  • Meer vanuit je hart, dan vanuit je hoofd
  • Niet lekker in je vel zitten
  • Meer in balans willen zijn

Resultaat

Verandering ontstaat door het proces van bewustwording, acceptatie en experimenteren met nieuw gedrag.

 


Comments are closed.