Birkman Methode

Wat is de gedragsstijl waarmee ik kan excelleren?

Wat heb ik nodig om stress-gedrag te voorkomen?

Wat heb ik van mijn collega’s nodig om optimaal samen te werken?

Waarom vervallen we als team elke keer in dezelfde gedragspatronen?

De Birkman Methode

De Birkman Methode is een uiterst effectieve methode voor de ontwikkeling van mens, team en organisatie. De methode is een multidimensionale zelf-assessment methode ontwikkeld door dr. Roger Birkman van Birkman International te Houston.

De rapportages van de Birkman methode geven inzicht in persoonlijke interesses, beroepsmatige belangstelling, natuurlijke en effectieve werkstijlen, sterkten en zwakten, behoeften in de werkomgeving en stressgedrag op het werk.

Door zelfinzicht en bewustwording vanuit de Birkman methode wordt zelfsturing, het effect van opleiding en gedragsverandering vergroot.

Resultaat

De rapportages uit de Birkman methode kunnen worden gebruikt:

  • als een persoonlijk feedbackmiddel bij individuele coaching;
  • bij het ontwikkelen van functie- en competentiegerichte opleidingen;
  • in managementontwikkelprogramma’s;
  • als ondersteuning bij assessment en selecties;
  • als hulp bij loopbaanontwikkeling, re-integratie en carrièremanagement;
  • als materiaal voor het ontwikkelen van profielen en competenties voor HRM;
  • als 0-meting bij een training en hulpmiddel voor het nauwkeurig bepalen van persoonlijke leerdoelen;
  • voor talentontwikkeling binnen een team;
  • om in een groep sneller en effectiever de onderlinge relaties bespreekbaar te maken;
  • als veilig hulpmiddel bij team- en organisatieontwikkeling.

Werkwijze

Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst ontvangt de deelnemer een persoonlijke rapportage over zijn of haar beroepsmatig functioneren en het functioneren in relatie tot andere mensen.

Deze rapportage wordt in minimaal twee gesprekken van 1,5 uur besproken met een Birkmanconsultant.

Wetenschappelijke onderbouwing

De Birkman methode voldoet helemaal aan de eisen die aan een goede psychologische methode worden gesteld: gestandaardiseerd, objectief, betrouwbaar en valide.

Inmiddels hebben meer dan 1,5 miljoen mensen over de hele wereld vanuit meer dan 5000 bedrijven en organisaties de Birkman vragenlijst ingevuld.

Comments are closed.