Resultaten

De Birkman rapportages geven inzichten op het relationele terrein en het beroepsmatige terrein.

De relationele rapportages gaan in op de belangstellingssfeer, de stijl van werken (sterke en minder sterke kanten), de behoeften ten aanzien van de werkomgeving en het specifieke stressgedrag van mensen.

Deze relationele rapportages geven informatie over:

 • hoe iemand reageert op andere mensen en op zijn werkomgeving;
 • over de communicatiestijl die iemand hanteert in tweegesprekken en in groepen;
 • over de wijze waarop iemand aankijkt tegen structuren;
 • hoe iemand kijkt naar autoriteit en persoonlijke vrijheid;
 • hoe iemand met zijn energie omgaat.

Het relationele gedeelte van de Birkman methode kan mensen en teams helpen om:

 • inzicht te geven in de sterkten van de teamleden;
 • meer zelfinzicht te geven en waardoor eigen leerdoelen nauwkeuriger kunnen worden bepaald;
 • individuen te coachen;
 • sneller en effectiever onderlinge relaties bespreekbaar te maken;
 • beter samen te werken en effectiever besluiten te nemen;
 • inzicht te krijgen in hoe wijzelf, collega’s en medewerkers beter te motiveren zijn;
 • individuele verschillen met behulp van neutrale Birkman taal te kunnen bespreken;
 • inzicht te geven aan conflictsituaties en van hieruit samenwerkingsrelaties te verbeteren.

De beroepsmatige rapportages geven weer wat mensen hebben geantwoord in vergelijking met de antwoorden van mensen uit een bepaald beroep. Er zijn in totaal zo’n 350 beroepen geselecteerd waarmee de gebruiker wordt vergeleken. Op basis van deze vergelijking worden voorspellingen gedaan over mogelijk succes binnen bepaalde beroepsgebieden. Deze rapportages worden vooral gebruikt bij loopbaantrajecten en bij management development trajecten.

Deze rapportages geven resultaten die u kunt benutten voor:

 • het ontwikkelen van functieprofielen;
 • het ontwikkelen van functiegerichte opleidingen;
 • als ondersteuningsmiddel bij veranderingen en reorganisaties;
 • als ondersteuning bij assessment, werving en selectie;
 • als hulp bij careercounseling.

Comments are closed.