Teamcoaching

Benutten we als team effectief onze talenten?

Hoe kan ons team beter inspelen op de veranderende omgeving?

Op welke wijze kunnen we als teamleden elkaar het beste ondersteunen?

Teamontwikkeling

Als teamleden hun krachten en kwaliteiten bundelen ontstaat er een verrassende teamdynamiek. Het team maakt de juiste keuzes, waardoor doelen op een effectieve en energieke manier worden behaald. Soms kunnen onderlinge conflicten in een team het bereiken van doelen juist tegenwerken. Pure Choice gaat op zoek naar de zichtbare en onzichtbare teamdynamiek die van grote invloed is op de effectiviteit van de samenwerking en het teamresultaat.

Resultaat

Teamcoaching is gericht op een concreet teamresultaat. Een ontwikkeltraject kan als doel hebben effectiever samenwerken, maar ook het beter inspelen op veranderingen in de organisatie of teamvaardigheden als het geven van feedback en het nakomen van afspraken.

Voorbeelden van teamtrajecten zijn:

– Teamscan
– Teamvaardigheden en competenties
– Teamcoaching
– Teambuilding
– Samenwerking verbeteren

Werkwijze

Binnen Pure Choice wordt altijd gestart met een teamanalyse waarin gekeken wordt waarop het team zich kan ontwikkelen en van daaruit wordt een ontwikkelplan geformuleerd. De leidinggevende speelt voor de uiteindelijke ontwikkeling van het team een cruciale rol. Coaching van de leidinggevende is dan ook een essentieel onderdeel van het traject.

Comments are closed.