Intercultureel

Maken we als organisatie die keuzes die onze organisatie kleuren?

Benutten we binnen ons team ook de kracht van het culturele verschil?

We willen ‘het nemen van verantwoordelijkheid’ in ons team vergroten!

Organisatiecultuur en verandering

Voor veel organisaties is de organisatiecultuur lastig te benoemen en al helemaal ingrijpend om te veranderen. Het heeft echter wel een grote invloed op de resultaten van een organisatie. Het betreft de ziel van de organisatie, datgene wat de organisatie authentiek maakt. Het wordt gevoed door waarden en normen die veelal onbewust en niet direct zichtbaar zijn. Het zijn de ongeschreven gedragsregels die bepalen hoe medewerkers met elkaar en hun klanten omgaan en beïnvloedt hiermee het succes van de organisatie.

Bij cultuurverandering richten organisaties zich veelal alleen op de verandering van gewenst gedrag van mens, team of organisatie gezien vanuit het perspectief van de klant, leveranciers en de maatschappij.  Pure Choice is echter van mening dat daadwerkelijke cultuurverandering van binnenuit start. Het is essentieel dat gedeelde waarden en normen het nieuwe ‘gewenste’ gedrag ondersteunen. Werkelijke cultuurverandering vindt plaats in het bewustzijn en de overtuigingen van de medewerkers en het management.

Interculturele samenwerking

Ook binnen een organisatie kan er sprake zijn van medewerkers met verschillende culturele achtergronden. Soms kan het tussen deze medewerkers botsen en ontstaan er dilemma’s in het kiezen van de ‘juiste’ wijze van samenwerking. Het management moet juist dan leren omgaan met verschillen en onzekerheid.

Resultaat

Pure Choice heeft de kennis en ervaring om cultuurinzicht, cultuurverandering of interculturele samenwerking te begeleiden. Het culturele verschil in een team geldt hierbij als kracht en is basis voor innovatie en creativiteit. Cultuurverandering is daarbij altijd het resultaat van de keuze van de organisatie én haar medewerkers!

Voorbeelden van trajecten:

– organisatie-cultuurscan*
– identiteitssessie
– cultuur focus: visie en waarden
– cultuur en teamontwikkeling
– interculturele gespreksvoering
– interculturele samenwerking
* Een cultuurscan wordt in samenwerking met Kikkergroep verricht!

Werkwijze

Tijdens een intake wordt uw cultuurvraag besproken. De gewenste cultuurverandering vanuit de organisatie wordt gespecificeerd in gewenst gedrag, procedures, werkwijzen en stijl van leiderschap.

Door middel van coaching, training of workshops ontwikkelen de medewerkers en hiermee tevens de cultuur, altijd binnen de mogelijkheden van de organisatie. De leidinggevende speelt hierbij een essentiële rol.

Comments are closed.