Methoden

De professionals van Pure Choice zijn opgeleid in meerdere concepten en methoden van sociaal wetenschappelijke disciplines en kunnen deze toepassen in de praktijk. Afhankelijk van de vraag wordt in een coach- of trainingstraject gebruikt gemaakt van de volgende methodes:

Trans-Actionele Analyse:

Deze benadering richt zich zowel op persoonlijksheidsaspecten van individuen als op de communicatie tussen individuen en het begrijpen van die interactieprocessen. De methode van de Transactionele Analyse maakt zichtbaar hoe patronen van intermenselijk gedrag de communicatie positief en negatief beïnvloeden.

Systeemtheorie:

Deze benadering levert inzicht en begrip op in de wederzijdse beïnvloeding tussen mensen en systemen. Dit kan als interactionele, groep of organisationele context gezien worden. De rol-analyse is een specifieke methode binnen deze benadering om een coachee zijn of haar professionele rol te laten verkennen. De rol is waar het talent van de persoon en het systeem van de organisatie samenkomen.

Gestalt Methodiek:

Deze methode leert hoe processen zich ontwikkelen. Gestalt geeft inzicht in veranderprocessen in individuen en organisaties en biedt inzichten en tools om zulke processen te begeleiden en te sturen.

Group Relations Benadering:

Deze benadering richt zich op bewuste en onbewuste processen in groepen. Het Group Relations Model geeft inzicht in de verborgen gerelateerdheid van systemen en groepen en  de rol van de individu daarin.

De Birkman Methode:

Een self-assessment instrument welke inzicht verschaft in de talenten, behoeften, werkstijlen en interesses van een persoon, team of organisatie. De methode wordt gebruikt voor loopbaanoriëntatie, competentiemanagement en talentcoaching. Het is tevens een effectief hulpmiddel voor team- en organisatieontwikkeling.

Comments are closed.