Organisatie Rol Analyse

De Organisatie Rol Analyse is een coachingsmethodiek waarbij de professionele rol van een deelnemer in een organisatie centraal staat.


De rol is de plek waar de persoon en de organisatie elkaar ontmoeten. Deze coaching richt zich niet op uw persoonlijkheid, maar juist op de rol die u moet vervullen binnen de organisatie (het systeem) om succesvol te zijn. Het biedt daardoor inzichten vanuit een breder perspectief. In deze methodiek wordt gebruik gemaakt van systeemgericht denken over organisaties.

Het resultaat

U leert uw rol in een organisatie te vinden, maken en effectief op te pakken. U heeft inzicht in welk gedrag nodig is om succesvol te zijn. Tevens is er aandacht voor het toepassen van nieuw rolgedrag in de praktijk en hierop te reflecteren.

De werkwijze

De Organisatie Rol Analyse kan plaatsvinden in een intervisie-vorm met teamleden. In één teamsessie worden de individuele rollen onderzocht. Door het herkennen van patronen uit de rol-analyses wordt tevens het systeem van de organisatie inzichtelijker.

In een individuele traject ligt de focus op het professioneel vormgeven van de rol. Tijdens een intake wordt het aantal gesprekken vastgesteld, afhankelijk van uw wens tot inzicht of daadwerkelijk toepassen van nieuw rolgedrag.

Comments are closed.